Schutting, erfafscheiding en erfgrenzen

Schutting, erfafscheiding en erfgrenzen

Wil je een schutting laten plaatsen maar loop je tegen vragen aan m.b.t. de erfgrens in relatie tot je buren? Zuidema Schuttingen heeft de belangrijkste voor je op een rij gezet in dit artikel.

Wij gaan in op de volgende onderwerpen:

Voorkom burenruzies

Verkeerd geplaatste schuttingen zijn een belangrijke oorzaak voor burenruzies in Nederland. Je hoeft maar een paar afleveringen van de televisieserie ‘De Rijdende Rechter’ te zien om het belang van een goede juridische voorbereiding bij het plaatsen van een erfafscheiding in te kunnen zien. In veel gevallen raken relaties tussen buren voor jaren ernstig ontwricht.

Een probleem dat eenvoudig voorkomen had kunnen worden door eerst goed uit te zoeken waar de erfgrens zich nu werkelijk bevindt. Voor de hand liggend? Jazeker, toch wordt in de praktijk ernstig gezondigd tegen deze voor de hand liggende voorwaarde met alle vervelende consequenties tot gevolg.

Zeker weten?

Om serieuze onmin over erfgrenzen te voorkomen is goed overleg cruciaal en om dit overleg op een goede manier te kunnen voeren moeten de onweerlegbare feiten bekend zijn.

Feiten over de erfgrenzen zoals die zijn vastgelegd bij het Kadaster. Het Kadaster is de onpartijdige instantie die op basis van een wettelijk mandaat vastgoed en geografische informatie registreert. Het Kadaster is dé bepalende instantie als het gaat om erfgrenzen in Nederland. Dus als u het zeker wilt weten, neem dan contact op met het Kadaster.

Kadaster en erfgrenzen schutting

Waar ligt de grens van je tuin/perceel?

Als je een schutting wilt zetten in je tuin dan is het handig om te weten waar de erfgrens ligt. Natuurlijk kun je uitgaan van informatie in het terrein zelf.

Als er bijvoorbeeld al een scheiding staat en alle partijen zijn het over de juistheid van die grens eens dan is er weinig reden om onenigheid te verwachten. Is dit echter niet het geval en is er sprake van onduidelijkheid of zelfs onderlinge spanning over de erfgrens dan is het raadzaam informatie op te vragen bij het kadaster. Als onafhankelijke instantie kan het Kadaster duidelijk maken waar de grens exact ligt. Hier heb je een aantal opties:

  • Wil je de globale ligging weten? Dan kun je eenvoudig een kadastrale kaart opvragen.
  • Wil je exact weten waar de erfgrens ligt? Een landmeter kan een grensreconstructie voor je uitvoeren. Na deze grensreconstructie weet je precies hoe de zaken ervoor staan.

Waar ligt de grens van perceel?

Ruzie met de buren over de erfgrens?

Als de erfgrenzen van je tuin worden betwist dan kun je het Kadaster vragen om de kadastrale grens van je tuin zichtbaar te maken door middel van een grensreconstructie.

Bij een grensreconstructie zal een landmeter op basis van de oorspronkelijke meetgegevens aangeven waar de grens loopt. Daarnaast zal een tekening worden gemaakt waarop de grens duidelijk wordt aangegeven.

Ruzie met buren over de erfgrens

Hoe meet je de precieze ligging van de tuin?

In de situatie waarin je niet zeker bent van de exacte ligging van je tuin is het opnieuw verstandig om te kiezen voor een grensconstructie. Hiermee voorkom je later geharrewar met buren en andere betrokkenen, zoals de gemeente.

Doordat bij een grensreconstructie een duidelijke tekening wordt opgeleverd met daarop het verloop van de grenzen van je tuin, is het een eenmalige investering waarmee je voorkomt dat eventuele bebouwing die je van plan bent op te richten zal moeten worden verwijderd, omdat deze niet op eigen grond staat.

Hoe precieze ligging tuin meten?

Kaart opvragen bij Kadaster met maten van jouw tuin?

De ligging van je tuin kun je zelf bepalen als je landmeetkundige kennis hebt. Neem hiervoor de landmeetkundige schets die de landmeters van het Kadaster hebben gemaakt bij het vastleggen van de grenzen van je tuin. Als je een achtergrond hebt met landmeetkundige kennis dan kun je met deze schets in de hand zelf de grenzen bepalen op basis van meetcijfers of coördinaten.

Kaart opvragen bij kadaster

Wat kost het wanneer je de precieze ligging van een grens wil weten?

Om de precieze ligging van de grens tussen je tuin en dat van je buurman te achterhalen kun je het Kadaster vragen om een grensreconstructie uit te voeren. Daarvoor komt het Kadaster naar je toe.

Voor het bepalen van de grens tussen jouw terrein en een buurman rekent het Kadaster 450 euro. Dit is het tarief voor een enkele, rechte grens.

Als de grens niet recht verloopt, maar geknikt is, dan wordt 50 euro per knikpunt gerekend. Als je ook de hoekpunten van de grens wilt weten, dus de plek waar de grens met de ene buurman ophoudt en overgaat naar de andere buurman, dan kost dit 100 euro per hoekpunt.

Tenslotte bestaat er ook nog een mogelijkheid om de afstand tussen de grens en bebouwing te bepalen, een zogeheten tussenpunt. Dit is belangrijk, omdat er normen zijn over de afstand van bepaalde bebouwing tot de erfgrens. Het bepalen van een tussenpunt kost 50 euro per tussenpunt.

Kosten precieze ligging schutting meten

Voorkom onzekerheid over erfgrenzen!

Onduidelijke erfgrenzen vormen in Nederland een vaak voorkomende oorzaak voor juridische verschillen. Verschillen die op hun beurt dan vaak weer leiden tot hoogoplopende ruzies, terwijl dit helemaal niet nodig is. Veel van de informatie die nodig is om deze onduidelijkheid te voorkomen ligt vast bij het Kadaster.

Wil je een schutting laten plaatsen?

Wanneer je een schutting wilt laten plaatsen ben je bij Zuidema Schutting aan het juiste adres. Je kunt bij ons terecht voor:

Wil je dat wij je helpen?

Stel gerust je vraag, dit kan per telefoon, per mail of via het contactformulier.

Offerte opvragen

Of bel ons via: 0524 22 34 77

Over de schrijver
Wij vinden het erg leuk om onze kennis en ervaring van de afgelopen jaren met je te delen via blogs. Wij vertalen de vragen van onze klanten en de dingen die we willen delen naar waardevolle blogs. Heb je hier vragen over reageer dan gerust onder het blog of neem contact met ons op.
Reactie plaatsen