Schuttingen en regelgeving

Schuttingen en regelgeving

We zijn een land van regeltjes. Voor alles en nog wat is wel een regeltje opgenomen in één van de wetboeken. Velen van ons vinden het soms te ver gaan en dat is misschien ook wel zo maar als het aankomt op erfgrenzen is het maar goed dat de wet hier duidelijke regels heeft gesteld.

Niet voor niets is gesteggel over de erfgrens één van de meeste voorkomende oorzaken van burenruzies.

We leggen hier de belangrijkste regels hierna uit zodat je er rekening mee kunt houden wanneer je overweegt een erfscheiding (schutting, muur o.i.d.) te plaatsen. In dit artikel wordt met erfafscheiding een schutting bedoeld.

Burgerlijk Wetboek

De regels met betrekking tot erfgrenzen zijn opgenomen in het Burgerlijk Wetboek Boek 5, Titel 4 “Bevoegdheden en verplichtingen van eigenaars van naburige erven”, artikel 37 t/m 49. Deze regels worden ook wel samengevat als het burenrecht. Hierin wordt van alles geregeld, over beplanting, grenzen, hinder, ‘dreigende instorting’ enz.

Deze regels gelden niet alleen voor eigenaren van naburige erven maar in veel gevallen ook voor huurders. Het gaat te ver om hier overal op in te gaan om te voorkomen dat dit een onleesbaar, juridisch artikel wordt. Daar zit je niet op te wachten; je wilt weten wat mag, kan en wat juist niet. De regels uit het wetboek zijn hier ‘vrij vertaald’, er kunnen dan ook geen rechten aan worden ontleend.

Afwijkingen

Het is belangrijk in gedachten te houden de regelgeving omtrent burenrecht een z.g. regelend recht is. Dat betekent dat de eigenaren van twee naburige erven, van de regelgeving af mogen wijken mits ze daar een overeenkomst over sluiten. Dat geldt ook voor de z.g. erfdienstbaarheid (b.v. ‘recht van overgang’) waarvoor men echter naar de notaris moet.

Een eventuele afspraak mag niet in strijd zijn met andere wetgeving. Heb je afspraken gemaakt met jouw buren? Dan gelden deze niet automatisch voor nieuwe buren, tenzij er sprake is van verjaring, een notariële akte of nieuwe afspraken in de koopovereenkomst. Daarnaast kan het zijn dat in gemeentelijke verordeningen bepaalde zaken anders geregeld zijn.

Hoofdregel

Ga altijd in overleg met de buren wanneer je overweegt een schutting te plaatsen op de erfgrens, of de bestaande erfafscheiding te vernieuwen. Alleen dan kan alles zonder al te veel problemen worden uitgevoerd. Bepaal samen vooraf wat de erfgrens is en waar de schutting komt te staan wanneer er geen duidelijke erfafscheiding stond of staat. Schakel het kadaster in wanneer er onduidelijkheden zijn.

Waaraan moet een schutting voldoen?

  • Gemeentelijke verordening: Een schutting moet altijd voldoen aan de eisen van de gemeente. Informeer altijd bij jouw gemeente.
  • Hoogte: Een schutting naast en achter een huis mag maximaal 2 meter hoog zijn, tenzij er andere regels zijn volgens de gemeentelijke verordening of plaatselijke gewoonte.
    Vóór het huis is de maximale hoogte 1 meter. Wanneer je toch een hogere schutting wil, moet je eerst nagaan bij de gemeente of je een omgevingsvergunning nodig heeft. Dit kun je ook zelf doen via het Omgevingsloket.
  • Privacy: Je mag geen opening of raam maken in de schutting, tenzij je er afspraken over maakt. Volgens de wet mogen er geen ramen, balkons of muuropeningen binnen 2 meter van de erfgrens zijn die uitkijken op de grond van jouw buren.
  • Je mag met jouw kant van de schutting doen wat je wilt, zonder toestemming van jouw buren, zolang je geen blijvende schade toebrengt aan de constructie. Je mag er dus ook tegen aanbouwen en tot de helft van de dikte van de afscheiding, bouten, balken e.d. aanbrengen.

Kosten

De erfafscheiding op de erfgrens wordt een gezamenlijk bezit en de kosten worden dan ook gelijk over beide buren verdeeld. Let wel: in een overeenkomst tussen buren kan dit anders zijn geregeld. Je kunt jouw buren zelfs gerechtelijk dwingen om mee te werken wanneer je een bestaande erfafscheiding wilt vervangen. Of de relatie met de buren hier beter door wordt is nog maar de vraag.

Het kan zijn dat je er echt niet uitkomt met de buren, ook niet na inschakeling van b.v. een mediator. Je kunt dan besluiten de schutting op jouw eigen grond te zetten. De buren mogen dan niets met schutting doen aan hun zijde van de erfgrens.

Advies nodig, of heb je vragen?

Dit artikel heeft de hoofdlijnen van de regelgeving behandeld. Denk eraan dat je je vooraf altijd goed laat informeren wanneer je een schutting wilt verplaatsen of vervangen. Je mag altijd contact opnemen met ons met jouw vragen of advies vragen. Je mag ook altijd langskomen. De openingstijden staan op de contactpagina.

Gerelateerde artikelen?

Wil je dat wij je helpen?

Stel gerust je vraag, dit kan per telefoon, per mail of via het contactformulier.

Offerte opvragen

Of bel ons via: 0524 22 34 77

Over de schrijver
Wij vinden het erg leuk om onze kennis en ervaring van de afgelopen jaren met je te delen via blogs. Wij vertalen de vragen van onze klanten en de dingen die we willen delen naar waardevolle blogs. Heb je hier vragen over reageer dan gerust onder het blog of neem contact met ons op.
Reactie plaatsen